اهدای گواهینامه های پایان مقاطع متوسطه اول به دانش آموزان

اهدای گواهینامه های پایان مقاطع متوسطه اول به دانش آموزان

اهدای گواهینامه های پایان مقاطع متوسطه اول به دانش آموزان این مقطع که به صورت سالانه انجام می پذیرد.

مجله ی What's up کانون زبان

مجله ی What's up کانون زبان

مجله ی What's up  کانون زبان برای دانش آموزان دبستان 

برگزاری دورۀ تابستانی کلاس­های کانون زبان در مقطع دبستان رهیار

برگزاری دورۀ تابستانی کلاس­های کانون زبان در مقطع دبستان رهیار

برگزاری دورۀ تابستانی کلاس­های کانون زبان در مقطع دبستان در تابستان 97 آغاز گردید.


برگزاری دوره ی تابستانی کلاس های کانون زبان رهیار در واحد متوسطه ی اول

برگزاری دوره ی تابستانی کلاس های کانون زبان رهیار در واحد متوسطه ی اول

برگزاری دوره ی تابستانی کلاس های کانون زبان رهیار در واحد متوسطه ی اول در تابستان برای دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول برگزار گردید.


آشنایی والدین دانش آموزان پایه اول دبستان با کادر کانون زبان

آشنایی والدین دانش آموزان پایه اول دبستان با کادر کانون زبان

آشنایی والدین دانش آموزان پایه اول دبستان با کادر کانون زبان در روزهای چهارشنبه 21 شهریور ماه برای دبستان رهیار شعبه پونک و یکشنبه مورخ 25 شهریور ماه برای دبستان رهیار شعبه عدل برگزار گردید.