برگزاری جشنواره یک روز با خانواده - سال تحصیلی 98-97 دبستان رهیار شعبه پونک

جشنواره یک روز با خانواده به عنوان اردوی درون مدرسه ای به مناسبت روز جهانی کودک، برای اینکه دانش آموز و کودک ما بتواند یک روز متفاوت را در کنار خانواده و در جمع دوستان مدرسه ای خود سپری نماید، طراحی و تهیه شده است.undefined

جشنواره یک روز با خانواده به عنوان اردوی درون مدرسه ای به مناسبت روز جهانی کودک، برای اینکه دانش آموز و کودک ما بتواند یک روز متفاوت را در کنار خانواده و در جمع دوستان مدرسه ای خود سپری نماید، طراحی و تهیه شده است.

این جشنواره با اهداف ذیل برگزار می کردد:

* ارتباط و همدلی بیشتر دانش آموزان با مدرسه و همسالان خود

* ارتباط و تعامل بیشتر بین اعضای خانواده و فرزندان در فضایی شاد و متفاوت

* تعامل بیشتر میان دانش آموزان و آموزگاران

* استفاده از بازی های متنوع حرکتی - هیجانی

این جشنواره در تاریخ 20 مهرماه 1397 ویژه دوره اول دبستان و 4 آبان ماه 1397 به مناسبت روز دانش آموز، ویژه دوره دوم دبستان از ساعت 9 تا 12، در مجتمع آموزشی با حضور تمامی همکاران و خانواده بزرگ رهیار برگزار گردید.

 src= src= src=