rahyar
rahyar
rahyar
rahyar
rahyar
rahyar
rahyar
rahyar
rahyar
rahyar
rahyar
rahyar
rahyar
rahyar
rahyar
rahyar
  • اتفاق دردناکی که در گذشته رخ داده است، تا حد زیادی با آنچه که ما امروز می باشیم مرتبط است، ...
  • ... اما بازبینی این گذشته دردناک، خیلی کم می تواند به آنچه که ما اکنون باید انجام دهیم، کمک نمابد. [دکتر ویلیام گلسر]
  • اگر همه می توانستند یاد بگیرند که "آنچه برای من مناسب است، لزوما برای دیگران مناسب نیست"، دنیا جای شادتری می بود. [ویلیام گلسر]

مجتمع آموزشي رهيار، به عنوان يک مجتمع آموزشي غير انتفاعي پسرانه، با ديدي نيکوکارانه، عام المنفعه و کارآفرينانه، توسط مرحوم حاج اکبر نظري تاسيس و در سال 1380 به طور رسمي راه اندازي شد.

اين مجتمع آموزشي با داشتن حدود 5000 متر مربع مساحت و بيش از 10500 متر مربع ... ادامه ...